Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Treball de Fi de Màster

El TFM es basa en l'elaboració d'un projecte vinculat a les ciències de la salut que integri, en un treball de síntesi, els diferents coneixements abordats en aquest Màster. La naturalesa d'un projecte es basa en la planificació de diferents coneixements, habilitats i eines que s'hauran abordat i avaluat en les diferents matèries d'aquesta titulació. Per tant, l'objectiu és aplicar aquests coneixements en un projecte integrador però sense introduir elements nous. A l'tenir un caràcter anual, s'ha programat el seu desenvolupament de forma gradual i conjunta en les diferents matèries afins.

Normativa del Treball de Fi de Màster de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia