Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Estructura de pla i guies docents

Titulació: Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dona dret:  Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

  • Aprovat per la Junta de Facultat el 3 d'abril de 2020
  • Aprovat pel Consell de Govern el 28 d'abril de 2020 (acord 102/2020)
  • Aprovat pel Consell Social el 30 d'abril de 2020 (acord 31/2020)

Estructura del títol: 

Caràcter de la Matèria Crèdits
Obligatèries (OB) 48
Optatives (OP) 6
Complements formatius  0
Pràctiques externes 0
Treball Final de Màster (TFM)  6
              TOTAL 60