Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Crèdits ECTS

60

Preu crèdit ECTS

27,67 euros
Preus i pagament

Any d'inici

2021/2022

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

20

Coordinació

Anna Espart Herrero fif.coordmasterInvITSalut@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El Màster Universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut de 60 ECTS (un curs acadèmic) s’imparteix en modalitat semipresencial.

Aquest Màster s'imparteix en lloc del Màster interuniversitari en Investigació en Salut.

El Màster és de caràcter científic i pretén formar en aquelles competències relacionades amb les habilitats i estratègies per a la investigació col·laborativa interdisciplinària, la innovació i la transferència, traslladant els resultats de la seva investigació a la recerca de les intervencions terapèutiques o preventives eficaces. Així mateix, proporciona les eines fonamentals per al disseny, la comunicació i la crítica. La formació rebuda facilitarà el desenvolupament de la carrera investigadora i/o acadèmica.

 

TRÍPTIC DEL MÀSTER