Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Programes de mobilitat de la titulació

Pel que fa a la internacionalització del Màster, com un objectiu estratègic recollit en el Pla d'Internacionalització de la UdL, la mobilitat dels estudiants sortints i entrants segueix mantenint-se gràcies als convenis subscrits amb altres universitats on s'imparteix formació equivalent. Tot i que és cert que un Màster de 60 ECTS no permet estades prolongades, l'experiència que puguin adquirir durant una curta estada, pot consolidar-se amb estades més prolongades durant la formació de doctorat, en què es considera com a activitat formativa la realització d'una estada en un centre d'investigació nacional o estranger, tal com es recull en la Normativa acadèmica de doctorat de la UdL, article 17 Document d'Activitats de l'investigador o investigadora en formació. Igualment cal considerar que l'estudiant, que habitualment és un professional que treballa, pot cursar el Màster en dos anys amb la consideració d'estudiant a temps parcial, augmentant la possibilitat que pugui realitzar una estada en una altra universitat.

Coordinació de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Unitat de Relacions Internacionals